NYA PERSPEKTIV

Medium

Samtal

 

Livet går upp och ner. Olika händelser kan påverka hur vi mår och hur vi klarar av att hantera vardagen. Ibland kan vi behöva prata med någon som inte känner oss, som inte har några förutfattade meningar. Kanske är det ett specifikt problem man behöver hjälp att sortera ut, kanske en händelse som satt sig fast, eller så har man fastnat i sitt tankemönster och kommer inte vidare.

Genom samtalet får du insikt i och blir medveten om dina tankar, dina känslor och dina beteenden. Det är när du blir medveten du kan skapa förändring.

Välkommen att kontakta mig för tidsbokning! 

Om du behandlas för depression eller något annat psykiskt eller psykiatriskt tillstånd, behöver du först rådgöra med din behandlande läkare och terapeut. Ibland är det väldigt bra att kombinera annan behandling med samtal och ibland lämpar det sig inte alls, därför måste vi båda ta ansvar. Om jag upplever att du behöver annan hjälp än den jag kan ge dig, kommer jag informera dig om det.

Pris: Samtal 45 min. - 600 kr

 

Jag är beteendevetare i botten och har arbetat med det kurativa och terapeutiska samtalet i många år, dels under tio år som behandlare inom socialtjänsten i arbetet med ungdomar och deras föräldrar och de senaste åren i mitt arbete som kurator och handledare inom skolan.