NYA PERSPEKTIV

Medium

Medial vägledning

 

Medial vägledning

En medial vägledning är just en vägledning, inte någon absolut sanning. Jag öppnar kanalen så att dina guider och änglar kan kommunicera med dig. Vi har alla olika val, olika möjligheter och vi väljer hur vi vill leva våra liv. En vägledning innebär att du får just hjälp på vägen, vilka möjligheter som finns framför dig, vilket som kan vara ditt nästa steg för att nå dit just du vill nå. Dina hjälpare utgår ifrån din situation just nu.

Vi har alla kraften och förmågan att styra vårt eget liv och vi kan skriva om vårt öde flera gånger genom de val vi gör och de vägar vi väljer. 

Jag förmedlar bara information som helar och hjälper dig på din egen väg.

 

Medial vägledning ca  45 min.                                                       Pris: 600:- 

 

Betalning helst via bg eller Swish.

Den kortare tiden är utmärkt om det är en specifik fråga du vill ha vägledning kring.

Obs: bokat, uteblivet besök debiteras.