NYA PERSPEKTIV

Medium

Personligt program

Personligt program, individuell anpassning 

 5 x 60 min          Pris: 4000:

 10x 60 min         Pris:  8000:-

 

I det personliga programmet anpassar vi innehållet helt och hållet efter dina individuella förutsättningar. Vi kan fokusera på personlig utveckling, på medial utveckling eller på en kombination av de båda.

Hur pratar du med dig själv? Vilka "sanningar" och föreställningar om dig själv lever du med? Vilka tankemönster återkommer? Vad har du sagt ja till som inte blev bra? Som blev bra? Vad ger dig energi och vad tar energi? Vad vill du för dig själv nu och framåt med din personliga utveckling, din andliga utveckling, kropp och hälsa, relationer, kärleksrelationer, vänner och bekanta, familj,  livskvalitet, intressen, jobb, studier, ekonomi, emotionell utveckling?

Första samtalet är 1,5 timme.