NYA PERSPEKTIV

Medium

Bergsmeditation

 

Bergsmeditationen fungerar som ett verktyg för personlig utveckling, för att uppnå en bättre nivå av självkännedom. Det är alltså inte en meditation som används generellt för avslappning. Det är en visualiserad, guidad meditation.
 

Alla sökande kommer först intervjuas innan de deltar i meditationsgruppen.

Varje träff håller på ca 1-2 timmar, beroende på antalet deltagare. Man är max 8 personer i varje grupp.

Deltagarna i gruppen ska inte vara nära vänner eller ha någon nära relation.

Metoden är utvecklad av Terry Evans och meditationen har fått sitt namn eftersom berget är en betydande symbol i meditationen. När man mediterar i grupp går det till på följande sätt: Jag leder gruppen genom meditationen. Det tar ca 30 minuter och jag leder dig genom samma meditation vid varje tillfälle. Du kan uppleva bilder, färger, symboler och känslor och varje meditationstillfälle kan upplevas helt olika beroende på hur du mår och var du befinner dig känslomässigt just den dagen. Efter meditationen hjälps gruppen åt att tyda/tolka varandras upplevelser. Varje möte innebär såväl djupt allvar som skratt och humor! Metoden kan hjälpa dig att:
  
 

•Att utveckla din intuition.

•Ta fram dold positiv potential.

•Utveckla din känslomässiga intelligens.

•Lär dig att lyssna och att kommunicera.

•Se vart du befinner dig idag och få hjälp att ta stegen dit du vill nå.

•Hjälpa dig att synliggöra dina känslor för dig, och sätta ord på dom.

•Lära dig att förstå dina känslor, varför du har dom och vilken effekt de har.
 
 
Datum: Start 15/3- 23 kl. 18.30. Onsdagar.
Samtliga datum: 15/3, 29/3, 12/4, 26/4, 10/5, 24/5. 
Samtliga tillfällen är udda veckor
 
Pris 1350:- för 6 träffar
 
Bankgiro: 171-3668
 

OBS: Minst fem deltagare krävs för att gruppen ska starta.

 
Träffarna äger rum hemma hos mig i Emmaboda.
 
Jag har gått min bergsledarutbildning hos Terry Evans. Lärare på utbildningen, förutom Terry, är Marie-Louise Thorman och Irene Wallin.
Läs mer om metoden:
 
OBS: Terry Evans är känd för sitt arbete som medium, men bergsmeditationen har inte någonting med andevärlden att göra.
Bergsmeditationen för mig
 
Bergsmeditationen ger dig tid för dig själv. Du möter dig själv i meditationen, olika aspekter av dig och du möter och får tillgång till dina känslor, i en takt som är precis lagom för just dig.
 
När du möter dina känslor kan du också börja sätta ord på dem. Dina känslor tar sig olika uttryck, du kan uppleva dem som symboler, färger, bilder, förnimmelser….
 
Vi hjälps åt i gruppen att tyda din meditation – vad kan symbolerna i just din meditation stå för? Vad betyder de olika passagerna och hur kan man dra paralleller från meditationen till här och nu i min vardag?
 
När du mediterar tränar du din koncentration, du tränar på att ”släppa taget” om vardagen för en stund, för att sedan kunna vara mera här och nu, just i vardagen. Du får prata om de känslor du upplevde i meditationen, sätta ord på dem och använda och träna din egen intuition när du sätter ord på den upplevelse de andra deltagarnas meditationer väcker hos dig. Det handlar alltid om just dagens meditation och endast om den. Vi går inte in på eller pratar om känslor eller upplevelser, händelser eller saker i ditt privata som sker utanför meditationslokalen.

När du mediterat regelbundet en tid, kan du känna att ”något händer” – kanske släpper du en rädsla, något som hindrat dig. Kanske börjar du känna större självförtroende, starkare självkänsla. Kanske märker du att din intuition- magkänsla- blir tydligare, starkare och kanske vågar du i högre grad än tidigare följa den känslan.
 
Det är precis det bergsmeditationen handlar om. Att hjälpa oss att må bättre, lära känna oss själva bättre, få tillgång till vårt oerhört rika inre liv för att må bättre här, nu och framåt.