NYA PERSPEKTIV

Medium

Kursverksamhet

Det finns gott om möjligheter till övernattning i närheten av kurslokalen. Kontakta gärna mig så tipsar jag! Skrolla neråt för att se alla mina kurser och utbildningar!

Mediumutbildning 

Personligt program, individuell anpassning

Helgkurs Intution, personlig utveckling och medialitet

Ghostbusting - husundersökning och rening

Kursdag- Repetition och uppfräschning av intuition och medialitet